Dla jedzeniowych geeków


G-ieat_logo_to_taste950x370

Dla kogo: iEAT.to

Kiedy: 2016

Co: by wiedzieć, jak jeść smacznie, pięknie, zdrowo i w dobrym towarzystwie

IEAT.to powstaje jako platforma łącząca interesariuszy w szeroko pojętej branży kulinarnej. Głównym rodzajem treści są video jedzeniowe – krótkie, pobudzające apetyt filmy. Serwis powstaje w dwóch językach: polskim i angielskim.

Podstawą platformy jest filozofia win-win opierająca się na costsharingu i revenue sharingu. Interesariusze-uczestnicy platformy współdzielą koszty i zyski związane z produkcją i dystrybucją contentu.